گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

تفسیر سوره انبیاء

1,146 views بازدید

بسم الله
تفسیر سوره ی انبیاء که توسط استاد موسویان در آستان مقدس هفده تن در شهرستان گلپایگان بیان می شود هر هفته در این پست قرار خواهد گرفت.