گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

تفسیر سوره جمعه

صوت های زیر جلسات تفسیر سوره جمعه در ماه محرم می‌باشد که در سال ۱۳۹۹ در مسجد حضرت خدیجه(س) توسط استاد موسویان شرح داده شده است: