گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

تفسیر سوره لقمان

صوت های زیر جلسات تفسیر سوره لقمان در ماه مبارک رمضان است که در سال ۱۳۹۸ توسط استاد موسویان شرح داده شده است: