گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

تفسیر سوره ی محمد(ص)

1,095 views بازدید

لینک های زیر مربوط به جلسات تفسیر سوره محمد(ص)است که در شهر گلپایگان و در آستان مقدس هفده تن و ناصربن علی(ع) توسط استاد موسویان ارائه شده است: