گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

تفسیر سوره ی کهف

2,014 views بازدید

صوتی هایی که در زیر آمده است تفسیر سوره ی کهف می باشد که توسط استاد موسویان در حسینیه ناصربن علی(ع) گلپایگان ارائه شده است :