گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

جزوه حجاب تاج بندگی

1,196 views بازدید

راه روشن است. به روشنی آفتاب. اما کجاست آنکه قصد سفر کند؟ کجاست آنکه زنجیر هوس، از پای اراده بگشاید و همپای قافله گردد؟ راه روشن است. روشن تر از آفتاب …

جزوه ی حجاب تاج بندگی را می توانید نسخه ی pdf این جزوه را زیر دانلود کنید: