گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

سخنرانی آخر ماه صفر گلپایگان

1,049 views بازدید

صوت های زیر مربوط به سخنرانی های استاد موسویان سه شب آخر ماه صفر (سال ۹۳ شمسی) در هیأت یا حسین علیه السلام شهرستان گلپایگان می باشد: