گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

سخنرانی استاد طاهرزاده – نظر به رسالت تاریخی

بسم الله؛ صوت دو جلسه سخنرانی استاد طاهرزاده که در هلال احمر گلپایگان با موضوع “نظر به رسالت تاریخی، راه برون رفت از بن بست های عصر امروز؛ زندگی در فردایی روشن” برگزار شد و جلسه ی اول آن مربوط به سخنرانی در جمع برادران و سخنرانی دوم مربوط به جمع خواهران می باشد؛ در زیر برای دانلود آماده شده است:

  • جلسه اول سخنرانی – برادران دانلود
  • جلسه دوم سخنرانی – خواهران دانلود