گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

سخنرانی محرم – هیئت حضرت علی اصغر(ع) اصفهان – سال ۹۵ – تفسیر سوره فصلت

فایل های صوتی سخنرانی استاد موسویان در دهه اول محرم سال ۱۳۹۵ که در هیئت حضرت علی اصغر(ع) اصفهان برگزار شد به شرح زیر است: