گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

سخنرانی روز ۱۳ آبان(سال ۹۴)

سخنرانی استاد موسویان در روز بزرگداشت ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار که در مسجد جامع شهرستان گلپایگان در سال ۱۳۹۴ ایراد گردیده است را می توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید: