گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شب میلاد امیرالمومنین(ع) ۱۳۹۵

781 views بازدید

صوت زیر سخنرانی استاد موسویان در شب میلاد امیرالمومنین(ع) در هیئت یاحسین(ع) می باشد: