گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شرح برهان صدیقین

4,461 views بازدید

سخنرانی های زیر شرح برهان صدیقین از کتاب برهان تا عرفان (نوشته استاد طاهرزاده) می باشد که توسط استاد موسویان شرح داده شده است: