گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شرح دعاهای ماه مبارک رمضان

صوت های زیر سخنرانی استاد موسویان در ماه مبارک رمضان در مسجد احمدیه گلپایگان – هیئت یاحسین(ع) می باشد که بعد از نماز صبح ایراد کردند: