گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شرح دعا ماه مبارک رمضان

صوت های زیر جلسات شرح دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان است که در سال ۱۳۹۶ توسط استاد موسویان در مسجد احمدیه شرح داده شده است: