گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شرح ده نکته از معرفت نفس

3,977 views بازدید

صوت های زیر شرح مربوط به کتاب ده نکته در معرفت نفس تألیف استاد طاهرزاده می باشد که شرح این کتاب توسط استاد موسویان در زیر آمده است؛ هر کدام از بخش ها مربوط به جلساتی ست که در شهرهای مختلف شرح و ارائه داده شده است :

شرح معرفت نفس در استان تهران

 

شرح معرفت نفس در مجموعه مربیان انجمن اسلامی

 

شرح معرفت نفس در مسجد احمدیه – هیئت یاحسین(ع) – گلپایگان