گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی

2,235 views بازدید

صوتی هایی که در زیر آمده است شرح کتاب معاد بازگشت به جدی ترین زندگی (تألیف استاد طاهرزاده) که توسط استاد موسویان شرح داده شده است: