گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

کثرت در عین وحدت

تاریخ:
شناسه پرسش:
791
115 views بازدید
پرسش:

سلام طاعات قبول ان شالله
در فراز آخر تسبیحات هر روز ماه رمضان آمده است:
«ما یکون من نجوی ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ....»
در اینجا میفرماید هیچ رازی را سه کس نگویند الا اینکه خداوندچهارمی آنهاست ....
و خداوند رو در عرض اشخاص آورده و این ظاهرا با مبانی معرفتی ما سازگاری ندارد، لطفا توضیح دهید


پاسخ:

سلام علیکم؛ برای فهم بهتر؛ به ابتدای سوره مجادله تفسیر المیزان مراجعه کنید. اجمالاً توجه کثرت در عین وحدت است. و ثانیا حرف از زوج و قرینی حق با مفردات است، هیچ سه ای نیست، هیچ پنجی نیست، که خدا چهارمی و ششمی آنها نباشد.