گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

بدون عنوان

تاریخ:
شناسه پرسش:
799
38 views بازدید
پرسش:

سلام علیکم
1. چرا در در دعاهای مختلف در ماه رمضان خواستن حج مقبول تکرار شده است؟
2.در دعای سمات آنجای که میگوید «وانتقم لی فلان ابن فلان» چه شخصی را بگوییم که شایسته انتقام خداونددباشد؟
با تشکر


پاسخ:

سلام علیکم
1. بهترین زمان نزدیکی به خدا ماه رمضان است و بهترین مکان که حجاب ها کنار می رود مکه است. پس یک نحوه طلب انس و طلب ادامه انس بعد از ماه مبارک است، و تا من و شما درک نکنیم، هیچ وقت دعای وجودیمان طلب حج نمیشود.

2. حتما ان کسی را شامل میشود که همت او، همه تلاش او پوشاندن حق در هر زمانه است. ( کافر)