گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

بدون عنوان

تاریخ:
شناسه پرسش:
814
864 views بازدید
پرسش:

سلام جدیدا برخی از مردم از جمله دکترها به طور عمد رعایت ماسک زدن و غیره رو نمیکنند و در توجیه آن میگویند بهتر است الان که ویروس ضعیف هست مبتلا بشویم که بعدا در زمستان بدن مقاوم میشود و احتمال مبتلا شدن بسیار کم میشود
سوال من اینست که آیا برای آینده ای که هنوز نیامده و ویروسی که معلوم نیست تا آن موقع باشد یا خیر این کار صحیح است یا خیر؟ آیا ظلم به نفس محسوب میشود؟


پاسخ:

سلام در کل نه وسواس که زندگی را مختل کنید و نه بی موالاتی که هیچ رعایت بهداشتی نشود.
همانطور که مسئولین بهداشتی متذکر شدند و هم رهبر عزیزمان به ان تذکر دادند
که اغلب مردم ویروس را گرفتند ولی نسبت به سیستم ایمنی بدن به صورت مختلف ظهور کرد. الان هم ما با رعایت موارد بهداشتی سعی کنیم ناقل نباشیم هرچند که حرف شما خوب است که در معرض قرار دادن شاید ظلم به نفس محسوب شود