گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شرحی مختصر بر زیارت اربعین

جزوه ی بسیار زیبای شرح زیارت نامه اربعین که توسط استاد موسویان آماده شده است برای دریافت در دو فرمت برای دانلود قرار گرفته است( ان شاءالله باب فکری پیرامون زیارت اربعین باز شود) :