گروه فرهنگی صبار

گروه فرهنگی صبار، سلسله مباحث معرفتی

شرحی مختصر بر زیارت اربعین

جزوه ی بسیار زیبای شرح زیارت نامه اربعین که ان شاءالله برای اینکه باب فکری پیرامون زیارت اربعین باشد توسط استاد موسویان آماده شده است برای دریافت در دو فرمت برای دانلود قرار گرفته است:

 

 

شرح زیارت اربعین - استاد موسویان

شرح زیارت اربعین